PUMPU

   A descent group of Tarquinia known from the Tomb of the Tifone from the third century BC. The family can be traced through three generations from about 300 BC to about 230 BC. The family is also known from Orvieto in the sixth century BC and from Perugia.

Historical Dictionary of the Etruscans. .

Look at other dictionaries:

  • šliumpu pumpu — šliùmpu pùmpu interj. NdŽ sunkiam ėjimui nusakyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pumputė — pumpùtė sf. (2) 1. Mt bulvė: Šiemet užaugo gražios pumpùtės Šlu. 2. prk. nedidelė, apkūni moteris: Tokios mažikės tos jo mergučės, pumpùtės Skr. 3. LBŽ bot. žydrė (Muscari) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pumpuolakštis — sm. (1) toks anksti pavasarį žydintis pelkių augalas: Gerai kiaušiniai kvarbuit pumpuolakščiais Grv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pumpuris — pumpùris sm. (2) žr. 1 pumpurė 1: Pumpùris yra viršutiniam akmeny Lbv …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pumpustė — pumpùstė sf. (2); LBŽ bot. ratilis (Callistephus hortensis): Mūsų visos pumpùstės tuščiais viduriais Vvr …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pumpukas — pumpùkas sm. (2) 1. LBŽ, Rtn žr. pumpotaukšlis 1. 2. mažo ūgio žmogus: Aš buvau tada su tuom pumpukù nuėjęs Upt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pumpulis — pumpùlis, ė smob. (2) NdŽ kas nors apvalus, išsipūtęs …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pumpūzas — pumpū̃zas sm. (2) J mažas žmogus …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pumpurė — 1 pumpùrė sf. (2), pumpurė̃ (3b) Al, Bd, Brb, Kb, Dbk, pumpurė̃ (3a) 1. Pn, Kp, Ds, Rgvl, Gdr, Klt, Žž, Grv, Dv, Stk, Krsn, Vl, Btg, Šd viršutinės girnapusės skylėje esantis geležinis (seniau medinis) skersinėlis su įdubimu apačioje, į kurį… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • Ushnu — de Vilcashuamán. El Ushnu es una construcción en forma de pirámide que usaba el Inca para presidir las ceremonias más importantes del Tawantinsuyu[1] Con …   Wikipedia Español

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.